STANGEVEGEN 3-6 ÅR

Vår barnehage er en 3 avdelings barnehage som har 1 småbarnsavdeling med barn 0-3år(fam.barnehageavdelingen i Enerhaugvegen)). Våre  storbarnsavdelinger 3-6 år ligger i Stangevegen. Barnehagen er en privat montessoribarnehage som er i stadig utvikling, hvor vi hele tiden utvikler oss i montessoripedagogikken og kombinerer dette med andre typiske, norske pedagogiske prinsipper.

Barnehagen har 42-45 plasser

Barnehagen vår er i Rollsløkken skolekrets, men barnehagen tar inn barn fra hele kommunen og omkringliggende kommuner. 

Barnehagen legger vekt på god fysisk aktivitet for store og små, og har mye utelek hver dag, turer og eget svømmebasseng i barneha

                                          

Barnehagen er en internasjonal barnehage med en del av både barn og personalressurser fra  forskjellige land og verdensdeler. Dette innlemmer vi i vårt pedagogiske arbeid.