/>

Småbarnsavdelingen Blå 0-3

Vi har også en småbarnsavdeling 0-3 år i Stangeveien

Vår barnehage er en 4 avdelings barnehage som har småbarnsavdeling med barn 0-3 år og 2 avdelinger med barn 3-6 år i Stangeveien, og i tillegg en 0-3 års avdeling i vår familiebarnehage i Enerhaugvegen - noen kvartaler ovenfor Stangeveien. Barnehagen er en privat montessoribarnehage som kombinerer montessoripedagogikken med andre typiske, norske pedagogiske prinsipper.

Barnehagen har totalt 53 plasser.

Barnehagen vår er i Rollsløkken skolekrets, men barnehagen tar inn barn fra hele kommunen og omkringliggende kommuner. 

Barnehagen legger vekt på god fysisk aktivitet for store og små, og har mye utelek hver dag, turer og eget svømmebasseng i barnehagen.

                        .               

 

 

 

Normal dagsrytme på Blå 0-3 avd:

0700  Barnehagen åpner 

0700-0845.  Barna spiser frokost

0830-1100. Aktiviteter og lek på avdeling eller utelek (etter årstid)

1100 Lunsj 

1130-1400  Soving. Barna tas opp / står opp etter behov og avtale med dere foreldre

1400  Ettermiddagsmåltid

1430-1630 Utelek eller aktiviteter på avdeling (etter årstid)

1630. Barnehagen stenger

 

Enkelte dager kan det være at barna er ute på formiddagen og inne på ettermiddagen. Dette kan variere etter årstid, vær og temperatur.

Barna på småbarnsavdelingen blir introdusert for, lærer og får erfaringer i fagområdene Språk, Sensoriske øvelser, praktiske hverdagsøvelser (selvstendighetstrening)Kunst og forming i Kultur-faget, musikk i Kultur-faget og kropp og helse. Øvrige fagområder blir barna introdusert for når de er litt eldre.

Noe av det viktigste i arbeidet på småbarnsavdeling er at barna føler trygghet og omsorg. Det er også viktig å få erfaringer og lære det å være en del av en gruppe. Trygge, faste og gode rutiner på avdeling er derfor veldig viktig. Det skaper generell trygghet og forutsigbarhet - som er en forutsetning for at små barn skal utforske og lære det som er rundt en selv. Vi har faste, trygge og erfarne voksne som ivaretar dette på småbarnsavdelingen vår i Stangeveien.

Småbarnsavdelingen har turdag/utelekedag på mandager og har svømming fast hver uke i vårt eget svømmebasseng hver uke i periodene september - november og mars - mai hvert barnehageår. Avdelingen har også eget utelekeområde i barnehagen, avskjermet fra de eldre barna.

De fleste sover ute i egen medgragt barnevogn med tilhørende, nødvendig utstyr - og disse står under tak på svalgangen rett ved avdelingen. Vi har tilsyn med barna under sovetiden.

Personalet har daglig, tett kontakt med foresatte - slik at foreldrene vet hva som skjer og at vi i samråd med dere ivaretar barnet deres på beste måte hver dag.

Kjernetiden er kl.0900 - 1400, og i dette tidsrommet ønsker vi at barnet minimum er i barnehagen. Dette er for at viktige aktiviteter og hverdagssituasjoner hvor vi har viktige læresituasjoner med barnet foregår i dette tidsrommet, og for at vi skal kunne følge opp barnet utviklingsmessig og jevnlig på en god måte i barnehagen. Avdelingen ønsker beskjed fra foreldrene dersom kjernetiden må fravikes av en eller annen grunn - bare ring:-)