Våre avdelinger i Stangeveien

Våre avdelinger i Stangeveien har inntil 42 plasser for barn 3-6 år.

På avd. legger vi stor vekt på å lage et godt miljø "å arbeide i" for barna, ut fra deres alder og modenhet.

Barna får anledning til å arbeide med det de ønsker ut fra materiell spesielt tilrettelagt deres alder og modenhet fra fagområder som språk, matematikk, naturvitenskap, sensorisk matr., practical life(praktiske hverdagsøvelser), kulturfaget (geografi,historie,samfunn,natur, dyr, mennesker osv.).

I tillegg har vi aktiviteter om etikk & religion, aktivitet & bevegegelse, engelsk og førskolegruppe. Førskolegruppa vår har egne aktiviteter til faste tider ukentlig med pedagog, for å gjøre barna best mulig forberedt til sin spennende skolestart.

Barna blir også kjent med et 2.språk i tidlig alder (engelsk)

Avdelingen legger vekt på å være en del ute hele året, og har fast turdag på mandager. Da kan turene gå til nærområdet vårt (Hamar Park, Vikingskipet/Åkersvika, Tjuvholmen, Tigern v/Rollsløkken skole,Børstadområdet, biblioteket i sentrum. Lengre turer avdelingen tar er Domkirkeodden, Furuberget og Skogbruksmuseet på Elverum.

Vi har også eget svømmebasseng i barnehagen.