/>

STANGEVEGEN 3-6 ÅR

Vår barnehage er en 4 avdelings barnehage som har småbarnsavdeling med barn 0-3 år(Blå) og 2 avdelinger med barn 3-6 år(Grønn og Rød) i Stangeveien, og i tillegg en 0-2 års avdeling i vår familiebarnehage i Enerhaugvegen - noen kvartaler ovenfor Stangeveien. Barnehagen er en privat montessoribarnehage som kombinerer montessoripedagogikken med andre typiske, norske pedagogiske prinsipper.

Barnehagen har totalt  53 plasser.

Barnehagen vår er i Rollsløkken skolekrets, men barnehagen tar inn barn fra hele kommunen og omkringliggende kommuner. 

Barnehagen legger vekt på god fysisk aktivitet for store og små, og har mye utelek hver dag, turer og eget svømmebasseng i barnehagen.

                             

 

Normal dagsrytme 3-6 år:

0700. Barnehagen åpner                              

0700-0845. Frokost                                     

0830-1100. Aktiviteter på avdeling               

1100. Lunsj                                                

1130-1400. Utelek                                      

1400  Ettermiddagsmåltid                            

1415-1630. Utelek 

1630. Barnehagen stenger                                    


Det er mye oppfølging av ett og ett barn, og barna blir presentert forskjellige øvelser fra en voksen til et barn enkeltvis. I noen aktiviteter arbeider man i små grupper. Vi bruker konkreter på alt, og barna lærer gjennom å observere og så prøve selv. Alt er selvfølgelig lekbasert og skal sette igang nysgjerrigheten i barnet til å lære og erfare nye ting. Noe av det viktigste er at barna føler glede og mestring hele veien. Flere barn kan også i mange aktiviteter samarbeide, og det er også gruppeaktiviteter og ulike tema gjennom året.Aktiviteter på storbarnsavdeling inkluderer introdusering, læring og utvikling i fagområdene Språk, Kultur(biologi, geografi,naturvitenskap, kunst og musikk), matematikk, etikk/filosofi, kropp/aktivitet og helse - og i tillegg repetisjoner fra praktiske hverdagsøvelser(selvstendighetstrening) og sensoriske øvelser(sanse-aktiviteter). 

Avdelingene har turdag på mandager og svømmer i bassenget vårt hver uke i periodene september - november og mars - mai hvert barnehageår.

Kjernetiden kl.0900 - 1400 og er den tiden det er ønskelig at barnet miminum er i barnehagen, da det skjer viktige aktiviteter, gjennomføres turer, og for at vi skal få fulgt opp barnet på ønsket måte.

Storbarnsavdelingene 3-6 har også egen førskolegruppe for skolestarterne fast dag i uken, og disse har aktivitet og læring etter en egen oppsatt plan, etter modell og innhold utarbeidet felles av barnehagestyrerne og rektorene i Hamar. Storbarnsavdelinge 3-6 har også egne språkgrupper som settes opp etter behov og barnas utvikling. Dette er for flerspråklige barn med et behov for styrking av det norske språk.