Kontakt

Briskebyen montessori International

Storbarnsavdelingene Rød og Blå 3-6 år i Stangevn.52, 2317 Hamar

Småbarnsavdelingen 0-3 år(fambh.avd.): Enerhaugvn.8, 2321 Hamar

Tlf. avdelingene i Stangeveien(3-6) 930 97028

Tlf. Fam.bh.avd.(0-3) 948 18072

Tlf. Styrer / adm. 996 17685

E-post: bmintas@gmail.com

Besøksadresse

Briskebyen Montessori International AS
Stangeveien 52
2317 HAMAR

Postadresse

Briskebyen Montessori International AS
Stangeveien 52
2317 HAMAR

Telefon

Mobiltelefon:996 17 685
Fam.bh.avd.:948 18 072
Rød avdeling:930 97 028
Administrasjon:996 17 685
Knut Arild Thune-Ellefsen:930 97 028
Blå avdeling:930 97 028

Styrer

Knut Arild Thune-Ellefsen
Tlf: 996 17 685
E-post: