Linker for brukere

Barnehageplass? Gå til : https://barnehage.visma.no/hamar

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/barnehage/rett-til-barnehageplass/rett-til-barnehageplass2

 - rett til barnehageplass

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GcgN0lEh5IA 

- Denne må ses! Montessori-barnehage/skole vs. offentlige skoler (barns læring og utvikling)

www.udir.no  - Utdanningsdirektoratet

www.fubhg.no - foreldreutvalget for barnehager i Norge

www.barnehage.no - aktuelt fra barnehagenyheter i Norge

www.montessorinorge.no - Norges montessoriforbund (mye montessoristoff)

www.hamar-montessoriskole.no 

https://www.yoytube.com/playlist?list=PL94B70830EFE27684

- forskjellige videoer om montessorimetode og barn i aktivitet.

Nytt januar 2021:

Linker til det å være foreldre, småsøsken i familien, atferd i barnehagen.... :

https://bufdir.no/Foreldrehverdag/

https://bufdir.no/Foreldrehverdag/Smabarn/Smabarn_som_slar/

https://bufdir.no/Foreldrehverdag/Smabarn/Sett_grenser_barnet_forstar/

https://www.fubhg.no/mobbing-i-barnehagen.281498.no.html  - brosjyre mobbing i barnehagen,flere språk

 

Annet:

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/ny-barnehagelov/ - endringer i barnehageloven

https://norsklogopedlag.no/uploads/docs/0-12mnd.pdf - språk 0-1 år og stimulering fra voksne

https://norsklogopedlag.no/uploads/docs/1-2aar.pdf - språk 1-2-åringen og stimulering fra voksne

https://norsklogopedlag.no/uploads/docs/2-3aar.pdf - språk 2-3-åringen og stimulering fra voksne

http://www.skrivesenteret.no/barnehage/ - generelt om språklæring, fra barn til voksen

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/sprak-i-barnehagen--mye-mer-enn-bare-prat/3.-spraktilegnelse/sprakutvikling/  - Språkutvikling /Udanningsdirektoratet "Udir"