/>

Maria Montessori

En kort innføring i montessorifilosofien

Barn 0-3 år:

Fra barna er født og frem til 6-årsalderen absorberer barn alt rundt seg. Det vil si at de sluker alle inntrykk med alle sanser hele tiden. Derfor er det viktig at de får kjennskap til så mye som mulig i denne perioden. Spesielt i alderen 0-2,5 / 3 år tar barna inn alt helt ukritisk. Barna er lette å ha med å gjøre, de stoler på de voksne rundt seg og de prøver ut alt de ser.

Det er viktig at barna får god bevegelsesfrihet, og frihet til å prøve ut det de ser og kan ta på rundt seg. Det er vår oppgave å legge til rette miljøet for barna i deres miljø. Dette medfører at barna ikke skal få et nei til noe, hvis det ikke er til fare for skade. Alt vi har på avdelingen skal barna kunne ta frem og bruke.

Følg barnet ", sa Montessori og dette er uhyre viktig. Vi skal la barnet vise vei, prøve og feile og mestre. Vi skal vise barnet klart og presist , for så å la barnet bruke materiellet fritt. Kanskje de bruker det på samme måten som oss, kanskje ikke. Språk skal vi bruke hele tiden meget aktivt når vi er i aktivitet med så små barn. Navn på ting, hva vi gjør og hvorfor. Når det gjelder rydding kan vi selvfølgelig prøve å spørre barnet om det vil være med å sette materiellet på plass igjen etter endt aktivitet, men dersom barnet går / starter med ny aktivitet, skal personalet rydde opp og sette alt pent på plass. Vi skal ikke mase på barnet
her.

Barn 3-6 år:
I denne alderen skal barna forfine alt de har absorbert og lært og fått av erfaringer fra tidligere. De kan nå konsentrere seg mer, og de har et bedre språk og en mye større aktivitetsradius. De kan nå mestre mange flere oppgaver, og de kan finne nye utfordringer selv eller med en voksen. Her vil vi vise forskjellige øvelser med materiellet med barna hver dag. Deretter vil barnet få tilbud om å bruke materiellet selv, eller velge noe annet. Personalets arbeid blir også å legge til rette miljøet hele tiden og forberede neste øvelse. Observasjon av enkeltbarn blir en viktig del av jobben. Tilrettelegging og ekstra oppfølging av barn med spesielle behov vil bli prioritert. Når det gjelder rydding, skal vi lære barna å sette alt materiell på sin faste plass etter endt aktivitet.. Barna i denne alderen er i sensitive perioder for språk og finmotorikk, for å nevne noe. Sying, sortere perler med pinsett, knepping, påkledning, glidelås, vannaktiviteter (oppvask, håndvask, støvvask mv.) er aktiviteter vi også viser barna.

Det skal være relativt rolig på avdelingen til enhver tid, men barna har selvfølgelig frihet til å snakke og leke - det må vi ikke glemme. Skriking og uro vil vi måtte slå ned på med en gang.