Vår åpningstid

VÅR ÅPNINGSTID ER KL.0700 - 1630  (07.15 - 16.30 i fambh.avd.)

VI HAR ÅPENT HELE ÅRET BORTSETT FRA DE SISTE 3 UKENE I JULI FRAM TIL 1. AUGUST

 

 PRISER HOS OSS FØLGER MAKSPRIS FOR BARNEHAGEPLASS - FASTSATT AV SENTRALE   MYNDIGHETER                                       

 

Mat/kost inkluderer lunsj og fruktmåltid hver dag tirsdag-fredag

Barna har med egen lunsj og frukt på turdag mandager

Melk får barna til frokost og lunsj.                               

 Barna har evt. med seg frokost hver dag

Egne retningslinjer for mat/måltider gjelder for GULT og RØDT smittevern-nivå under Covid-19 - pandemien.

 Søskenmoderasjon 30% barn nr 2 og 50% barn nr. 3

 

Du kan søke om redusert betaling hos din hjemkommune. For Hamar og kommunene rundt søker du her

Elektronisk søknadsskjema Hamar: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=5140&externalId=3403

Elektronisk søknadsskjema Stange: https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13361360-1547459948/Filer/Stange/Barnehager/S%C3%B8knad%20redusert%20betaling%20i%20barnehage.pdf

Elektronisk søknadsskjema Løten: https://www.loten.kommune.no/getfile.php/13448704-1556007177/Bilder/L%C3%B8ten/Barnehager/2015/S%C3%B8knad%20redusert%20foreldrebetaling.pdf

Elektronisk søknadsskjema Ringsaker: https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4453894.1897.taibttblwnan7i/Søknadsskjema%20redusert%20foreldrebetaling%202019-2020.pdf