/>

Vår åpningstid

VÅR ÅPNINGSTID ER :

Stangeveien 0-3 & 3-6 : KL.0700 - 1630  

Enerhaugvegen(familiebarnehageavdelingen 0-3) KL.0715 - 1630

 

PRISER HOS OSS FØLGER MAKSPRIS FOR BARNEHAGEPLASS - FASTSATT AV SENTRALE   MYNDIGHETER, OG ER LIKT FOR ALLE BARNEHAGER (PRIVATE OG KOMMUNALE)                                       

 Pr.1.januar 2023 koster en 100% plass kr.3000.-

Mat/kost hos oss inkluderer frokost, lunsj og fruktmåltid hver dag tirsdag-fredag

Barna har med egen frokost , egen lunsj og ettermiddagsmåltid i matboks  på turdag mandager

Melk får barna til frokost og lunsj hver dag.                              

 

 Søskenmoderasjon 30% barn nr 2 og 50% barn nr. 3 på barnehageplass (ikke matpenger)

 

Du kan søke om redusert betaling hos din hjemkommune. For Hamar og kommunene rundt søker du her

Elektronisk søknadsskjema Hamar: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=5140&externalId=3403

Elektronisk søknadsskjema Stange: https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13361360-1547459948/Filer/Stange/Barnehager/S%C3%B8knad%20redusert%20betaling%20i%20barnehage.pdf

Elektronisk søknadsskjema Løten: https://www.loten.kommune.no/getfile.php/13448704-1556007177/Bilder/L%C3%B8ten/Barnehager/2015/S%C3%B8knad%20redusert%20foreldrebetaling.pdf

Elektronisk søknadsskjema Ringsaker: https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4453894.1897.taibttblwnan7i/Søknadsskjema%20redusert%20foreldrebetaling%202019-2020.pdf