SØK BARNEHAGEPLASS

Ny søknadsportal er åpen fra 1.januar. Den er felles for alle barnehager i Hamar. Det er løpende opptak, men søknadsfristen for hovedopptak til plass fra august 2020 er 1.mars

Gå til : https://barnehage.visma.no/hamar