Vår åpningstid & priser

VÅR ÅPNINGSTID ER KL.0700 - 1630  (07.15 - 16.30 i fambh.avd.)

VI HAR ÅPENT HELE ÅRET BORTSETT FRA DE SISTE 3 UKENE I JULI FRAM TIL 1. AUGUST

 

 PRISER HOS OSS  2020:                                        

 100 % PLASS  KR 3135-  + MAT KR 300.-

  60 %  PLASS  KR 2000.- + MAT KR 180.-

  50 %  PLASS  KR 1700.- + MAT KR 150.-

  40 %  PLASS  KR 1650.- + MAT KR 120.-

i henhold til ny vedtatt makspris

 

 Mat/kost inkluderer varm lunsj og fruktmåltid hver dag tirsdag-fredag

Barna har med egen lunsj og frukt på turdag mandager .                                

 Barna har evt. med seg frokost hver dag

 

PRISEN PÅ BARNEHAGEPLASS ER VEDTATT NASJONAL MAKSPRIS FOR 2020 SOM ALLE BARNEHAGER HAR (STORTINGET)

 

Søskenmoderasjon 30% barn nr 2 og 50% barn nr. 3

 

Du kan søke om redusert betaling hos din hjemkommune. For Hamar og kommunene rundt søker du her

Elektronisk søknadsskjema Hamar: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=5140&externalId=3403

Elektronisk søknadsskjema Stange: https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13361360-1547459948/Filer/Stange/Barnehager/S%C3%B8knad%20redusert%20betaling%20i%20barnehage.pdf

Elektronisk søknadsskjema Løten: https://www.loten.kommune.no/getfile.php/13448704-1556007177/Bilder/L%C3%B8ten/Barnehager/2015/S%C3%B8knad%20redusert%20foreldrebetaling.pdf

Elektronisk søknadsskjema Ringsaker: https://www.ringsaker.kommune.no/getfile.php/4453894.1897.taibttblwnan7i/Søknadsskjema%20redusert%20foreldrebetaling%202019-2020.pdf