BARNEHAGEPLASS

Det er løpende opptak ved ledighet. Søknadsfrist til hovedopptaket med plass fra august 2020 er 1.mars Ta kontakt med barnehagen ved styrer Knut Arild på e-post : bmintas@gmail.com Tlf.99617685 hvis du lurer på noe. Her søker du om barnehageplass: https://barnehage.visma.no/hamar