17.MAI

17.MAI - TOG FOR BARNEHAGENE

GÅR FRA ØSTRE TORG - STORTOGET

OPPMØTE SENEST 09.30

AVMARSJ 09.45